Uusi raportti: koronavirus levisi ruotsalaisilla minkkitiloilla turvallisuustoimenpiteistä huolimatta

Ruotsin eläinlääketieteellinen instituutti on julkaissut valvontaraportin eläinten ja ihmisten tartuntataudeista vuonna 2020. Raportissa käsitellään myös minkkitilojen koronavirustartuntoja.

Ruotsissa otettiin käyttöön minkkitilojen aktiivinen seuranta lokakuussa 2020, jolloin näytteiden perusteella löydettiin 13 tilaa, jolla esiintyi virusta. Joulukuussa 2020 aloitettiin minkkitilojen serologinen tutkimus. Tässä seurannassa tutkitusta 26 tilasta 23 tilalla löytyi minkkejä, joilla esiintyi viruksen vasta-aineita. Tässä joukossa oli mukana myös kaikki aiemmin löydetyt tilat.

Ruotsissa testattiin myös suuri määrä turkistarhaajia ja tarhojen työntekijöitä. Näissä testeissä havaittiin, että virus on tarttunut ihmisestä minkkiin ja toisinpäin. Myös virusmutaatioita löydettiin.

Ruotsin eläinlääketieteellisen instituutin mukaan minkkitiloille tyypillinen korkea eläintiheys tarjoaa ihanteelliset olosuhteet virusten leviämiselle, mikä lisää myös viruksen muuntumisen riskiä.

Raportti osoittaa, että virus on levinnyt laajasti sekä minkkitilojen sisällä että minkkitilojen välillä huolimatta niissä toteutetuista bioturvallisuustoimenpiteistä.

Eläinjärjestöt vaativat minkkitarhauksen pysyvää kieltoa

Eurogroup for Animals lähetti yhdessä noin 40 muun jäsenjärjestönsä kanssa kirjeen Ruotsin hallitukselle, missä se vaatii minkkitarhauksen lopullista kieltoa. Ruotsissa minkkitarhaus on keskeytetty väliaikaisesti koronaviruksen vuoksi. Keskeytyspäätös tehtiin tammikuussa 2021. Ruotsissa myös 120 tutkijaa ja eläinlääkäriä sekä Ruotsin eläinlääkäriliitto ovat vaatineet minkkitarhojen sulkemista koronariskin vuoksi.

Suomessa aloitettiin kesäkuussa 2021 uusien EU-vaatimusten mukainen minkkitilojen testaus. Seurantaa tulee tehdä minkki- ja supikoiratarhoille, joilla on yli 500 täysikasvuista siitoseläintä siitosjakson alussa. Tätä pienempien tarhojen seurantatutkimukset on päätetty.

Turkistarhaajien tulee lähettää itsestään kuolleita tai heikkokuntoisina lopetettuja turkiseläimiä säännöllisesti Ruokaviraston laboratorioon tutkittavaksi. Yli 500 siitoseläinten tarhoille on lisäksi uusia vaatimuksia tarhan tautisuojauksiin ja työntekijöiden koronavirustestauksiin liittyen.

Kesäkuun 21. päivän jälkeen näytteitä on saatu 150 tilalta. Näytteissä ei ole todettu SARS-Cov-2-tapauksia.

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC, maailman terveysjärjestö WHO sekä maailman eläintautijärjestö OIE ovat nostaneet erillisissä kannanotoissa esiin huolensa minkkien aiheuttamasta koronavirusriskistä turkistarhoilla.

Kuva: Laura Uotila.

Lähteet (muualla verkossa)

ECDC 12.11.2020. Rapid Risk Assessment: Detection of new SARS-CoV-2 variants related to mink.

National Veterinary Institute (SVA). Surveillance of infectious diseases in animals and humans in Sweden 2020

OIE 12.11.2020. OIE statement on COVID-19 and mink.   

Ruokavirasto 26.7.2021. SARS-CoV-2 -seurantatutkimukset turkistarhoilla 21.6.2021 alkaen

Sveriges Veterinärförbund 29.9.2020. SVF instämmer i uppmaningen om att avveckla buruppfödning av mink

WHO 6.11.2020. SARS-CoV-2 mink-associated variant strain – Denmark.

Aiemmin Animalia-mediassa

Kuohunta koronaviruksen ja minkkitarhauksen ympärillä jatkuu

Tanskan kaikki minkit tapetaan koronaviruksen vuoksi

Koronavirus jatkaa leviämistään Euroopan minkkitarhoilla


Kerro kaverillesi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Lisää aiheesta: