EU-maat saavat myös jatkossa kieltää tainnuttamatta teurastamisen

Euroopan tuomioistuin on tehnyt päätöksen, että Euroopan unionin jäsenmaat voivat määrätä tainnuttamisen pakolliseksi ennen teurastamista.

Asia vietiin EU:n tuomioistuimen käsiteltäväksi, kun Flanderin hallitus kielsi tainnuttamatta teurastamisen myös uskonnollisten teurastusten yhteydessä vuonna 2019.

Tuomioistuimen päätöksessä todetaan, että lopetusasetuksen päätavoitteena on eläinten hyvinvoinnin varmistaminen, johon kuuluu eläimen tainnuttaminen ennen sen lopettamista. Vaikka asetuksessa hyväksytään uskonnollinen teurastus, jonka yhteydessä eläin voidaan lopettaa ilman edeltävää tainnutusta, sallitaan tämä teurastusmuoto kuitenkin vain poikkeustapauksessa ja vain uskonnon vapauden kunnioittamisen varmistamiseksi. Lisäksi jäsenvaltiot voivat tehdä kansallisia säädöksiä, joiden tarkoituksena on varmistaa uskonnollisten teurastusten yhteydessä eläinten laajempi suojelu kuin mitä lopetusasetuksessa on säädetty.

Eurooppalaiset eläinjärjestöt kampanjoivat laajasti, jotta jäsenmaiden asettamia tainnuttamatta teurastamisen kieltoja ei kumottaisi EU-tuomioistuimen päätöksellä. Järjestöt julkaisivat lokakuussa mielipidekyselyn, jonka mukaan 89 % EU-kansalaisista on sitä mieltä, että tainnuttamisen ennen teurastusta tulisi olla pakollista.

Järjestöjen työ ja kansalaismielipide näkyy lopputuloksessa. Tuomioistuimen päätös kertoo myös siitä, että eläinten hyvinvointi ja uskonnonvapaus voidaan yhdistää. Uskonnolliset yhteisöt ovatkin pääosin hyväksyneet teurastusta edeltävän tainnuttamisen käytön EU:ssa. Kun lopetusasetusta seuraavan kerran käsitellään, tulisikin tainnutusvaatimus sisällyttää kaikkia jäsenmaita koskevaksi.

EU:n jäsenmaista tainnuttamatta teurastamisen ovat kansallisessa lainsäädännössään tällä hetkellä kieltäneet Suomi, Ruotsi, Tanska, Slovenia sekä Belgian Flanderi ja Vallonia.

Kuva: Bianca Ackermann / Unsplash

Lähteet (muualla verkossa)

Euroopan unionin tuomioistuin 17.12.2020. Edistääkseen eläinten hyvinvointia rituaaliteurastuksen yhteydessä jäsenvaltiot voivat perusoikeuskirjan mukaisia perusoikeuksia loukkaamatta edellyttää peruutettavissa olevaa tainnutusta, joka ei aiheuta eläimen kuolemaa. (pdf) 

Eurogroup for animals 17.12.2020. Animal welfare victory: the CJEU ruling confirms Member States right to introduce mandatory pre-slaughter stunning

Neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009 eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä 

Mielipidekysely tainnuttamatta teurastamisesta 9.10.2020. Eurogroup for Animals – Slaughter without stunning. (pdf)

Kerro kaverillesi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Lisää aiheesta: