IPCC: kasvipohjainen ruokavalio on yksi tehokkaimmista keinoista vaikuttaa ilmastokriisiin

Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi kolmannen osan ilmastoraportistaan maanantaina 4.4.2022. Kyseinen osaraportti keskittyy keinoihin ilmastokriisin hillinnässä.

Uudessa osaraportissa tarkastellaan kuluttajan roolia ilmastokriisin hillinnässä ja nostetaan esiin ruokavalion merkitys kulutuksen ilmastopäästöjen vähentämisessä. Ruokavalion merkitys on jopa suurempi kuin teollisuuden, rakennusten ja liikenteen. Kuluttajien valinnoilla on väliä, sillä kuluttajien toiminta luo painetta ja ohjaa kohti vähäpäästöistä tuotantoa. Kuluttajien valintojen tekemistä on helpotettava infrastruktuurilla ja teknologialla, jotka mahdollistavat uusien tuotteiden kehittämisen.

Raportin mukaan kuluttajien toiminnalla voidaan vähentää päästöjä 40–70 prosenttia ja isoin potentiaali on kasvipohjaiseen ruokavalioon siirtymisessä. Esimerkiksi kasvipohjaista ruokaa koskevat teknologiat, kuten soluviljelty keinoliha, kasvipohjaiset lihankorvikkeet ja kontrolloidun ympäristön viljely eli CEA-viljely (Controlled Environment Agriculture), vähentävät huomattavasti ruuantuotannon suoria kasvihuonekaasupäästöjä. Raportin mukaan näillä teknologioilla on pienempi hiilijalanjälki maankäytön, veden ja ravinteiden suhteen ja ne ottavat eläinten hyvinvoinnin huomioon. Raportissa todetaan, että kasvipohjaisella ruualla on yleisesti ottaen aina alhaisemmat kasvihuonekaasupäästöt kuin eläintuotteilla.

1,5 asteen ilmastotavoite on mahdotonta saavuttaa ilman välittömiä toimia

Vaikka fossiilisten polttoaineiden päästöt lopetettaisiin välittömästi, yksin ruokajärjestelmän päästöt vaarantavat 1,5 asteen tavoitteen ja uhkaavat 2 asteen tavoitetta. Raportin mukaan muutos kasvipohjaiseen ruokavalioon johtaisi huomattaviin päästövähennyksiin kasvihuonekaasujen suhteen. Samalla se lisäisi terveyshyötyjä ja vähentäisi kuolleisuutta ruokavalioon liittyvien sairauksien osalta.

IPCC varoittaa, että tällä hetkellä 1,5 asteen ilmastotavoite on mahdotonta saavuttaa ilman välittömiä toimia ja päästöjen vähentämistä kaikilla sektoreilla. Tutkijoiden mukaan yhteiskunnat on rakennettava uudelleen kestävämmiksi eikä nykyisen kaltaista elämäntyyliä voida säilyttää.

IPCC:n varapuheenjohtaja Jim Skea toteaa ilmastonmuutoksen johtuvan yli vuosisadan kestämättömästä energian ja maan käytöstä, elämäntavasta ja kulutustavoista. IPCC-raportin mukaan yksi tehokkaimmista keinoista vaikuttaa ilmastokriisiin kuluttajana on ruokavalion muutos kohti kasvipohjaista ruokavaliota.

Animalia-media 29.3.2022. Ilmastokriisi vaatii ruuantuotannon murrosta.

Lue lisää (muualla verkossa)

IPCC-raportti. Working Group III contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (pdf)

Helsingin Sanomat 4.4.2022. IPCC:n uusi ilmastoraportti hautaa haaveet lämpötilan nousun pitämisestä alle 1,5 asteen: ”Vaikka tekisimme kaikkemme, tulemme menemään siitä yli”.

Helsingin Sanomat. 4.4.2022. Kansainvälinen ilmastopaneeli otti punaisen lihan ja lentämisen hampaisiinsa – ”Suomessakin ruokavaliolla on iso potentiaali päästövähennyksissä”.

Kuva: Markus Spiske

Kerro kaverillesi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Lisää aiheesta: