Lintuinfluenssaa minkeillä, ketuilla ja supikoirilla

Ruokaviraston uusimman tiedon mukaan korkeapatogeenista H5N1-virusta on havaittu 12 turkistarhalla. Minkkien ja kettujen lisäksi virusta on todettu supikoirilla.

Ruokavirasto on perustanut tartuntavyöhykkeen, jonka sisällä siipikarja on pidettävä sisätiloissa. Tartuntavyöhyke asetettiin ensin Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueille, mutta muutamaa päivää myöhemmin vyöhyke laajeni Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen alueille. Turkistarhoille on annettu omat ohjeet tartuntojen välttämiseksi, mutta eläinten pitoon ei muuten ole toistaiseksi puututtu. Ruokavirasto valmistelee päätöksiä mahdollisista eläinten lopettamisista turkistarhoilla.

Nykyinen lintuinfluenssaepidemia on kiertänyt Eurooppaa vuodesta 2020 ja on nyt jo viidellä mantereella. Kolmella mantereella korkeapatogeenista H5N1-virusta on tavattu nisäkkäillä.

Yleisesti lintuinfluenssasta puhutaan luonnonvaraisten eläinten, erityisesti lintujen, levittämänä tautina. Taudin leviäminen luonnonvaraisissa linnuissa ja nisäkkäissä on Maailman eläintautijärjestön WOAHin mukaan kuitenkin potentiaalinen uhka ekosysteemiemme monimuotoisuudelle. Nykyinen tapamme tuottaa ruokaa ja turkiksia tarjoaa otollisen kehitysalustan erilaisille zoonooseille. Esimerkiksi siipikarjaa, sikoja ja turkistarhoilla kasvatettavia eläimiä voidaan pitää useiden tuhansien, kymmenien tuhansien tai jopa yli sadantuhannen eläimen tiiviissä yksiköissä, joissa taudit leviävät ja muuntuvat herkästi. Tämä mekanismi voi mahdollistaa zoonoosien kehittymisen pandemiaksi.

Ruokavirasto on julkaissut maaliskuussa 2023 Turkistarhojen zoonoosit, riskiprofiilit -julkaisun, jonka mukaan turkistarhoilla voi kehittyä seuraava pandemia esimerkiksi muuntuneen influenssaviruksen myötä. Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO, Maailman terveysjärjestö WHO, ja WOAH pitävät lintuinfluenssaa riskinä ihmisille.

Covid-19-pandemian aikaan SARS-Cov-2-virus levisi maailman minkkitiloilla. Suomen turkistarhoilla ei virusta tiettävästi tavattu, mutta esimerkiksi Ruotsissa todetut tapaukset aiheuttivat minkkitarhauksen väliaikaisen keskeyttämisen. Ruotsissa toteutetussa tutkimuksessa myös todettiin, etteivät turkistarhoilla tehdyt varotoimenpiteet estäneet viruksen leviämistä.

Kuva: Andrew Skowron / We Animals Media

Lue lisää (tässä palvelussa):

Animalia-media 28.7.2021: Uusi raportti: koronavirus levisi ruotsalaisilla minkkitiloilla turvallisuustoimenpiteistä huolimatta

Animalia-media: 20.11.2020 Kuohunta koronaviruksen ja minkkitarhauksen ympärillä jatkuu

Lue lisää (muualla verkossa):

Animalia (tiedote 19.7.2023): Turkistarhoilla saattaa kehittyä uusi pandemia

Ruokavirasto: Turkistarhojen zoonoosit – riskiprofiili 2/2023

Ruokavirasto: Lintuinfluenssatapaukset Suomessa

Ruokavirasto: Ruokavirasto laajentaa lintuinfluenssan tartuntavyöhykettä

WHO: Ongoing avian influenza outbreaks in animals pose risk to humans 

WOAH: Avian Influenza

FAO: UN-led Task Force Issues Guidance on Addressing Unprecedented Outbreaks of Avian Influenza in Wildlife


Kerro kaverillesi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Lisää aiheesta: